Logo
  •  Telephone 00420 725825595
  • Kontakt

FOLLOW US ON

Do you know why Sani chooses Prague? Discover our story!

Dolomity, jedny z krásných horských masivů italských Alp, jsou protkány četnými a někdy i hlubokými dolinami. Malebné údolí Val di Zoldo je jedno z nich. Zajímavá vás co má společného s gelatem? Hodně. Z  kouzelného údolí se rozšířila kultura italského gelata do celého světa. Je to dlouhý příběh o lidech s odvahou a nasazením. Úspěšný příběh generací, který se datuje k počátku 19. století. Díky nim se tradice pravého italského gelata stala globálním fenoménem. Především lidé z údolí Val di Zoldo a oblasti Cadore začali poprvé vyrábět a prodávat gelato v sousedních zemích. Stovky kvalifikovaných výrobců gelata emigrovaly do Vídně, Prahy, Varšavy, Krakova, Amsterdamu a dalších aglomerací, a tím se zasloužily o rozvoj tradice gelata. Podobně Moreno Faganello z Belluna, otec SANI gelata, jde ve stopách svých předchůdců. Do Prahy přichází s cílem vyrábět pravé řemeslné gelato. Prostřednictvím originálních receptur chce svým zákazníkům nabídnout ten nejlepší chuťový zážitek. Tak přijďte ochutnat pravou chuť Dolomit!

The Dolomites, incredible landscapes of the Italian Alps, are interwoven with numerous and sometimes deep valleys. The scenic Val di Zoldo is one of them. Wondering what the valley has common with gelato? The amazing valley is known for spreading the culture of Italian gelato all over the world. It’s a long telling about people with courage and commitment. A successful story of generations dating back to the early 19th century. Thanks to them, the tradition of real Italian gelato has become a global phenomenon. People from Val di Zoldo and the Cadore area began to produce and sell gelato in the neighbouring countries: Vienna, Prague, Warsaw, Krakow, Amsterdam and other agglomerations, and thus developed gelato tradition across the continent. The similar path of previous generations is now following Moreno Faganello from Belluno, city close to Dolomites. “Father” of Sani gelato came to Prague to offer us the visual experience with flavour and excitement, in which all components blend harmoniously to mediate them a moment of happiness. That’s why Sani gelato has the real taste of the Dolomites!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Můžeme vám poradit?