Logo
  •  Telephone 00420 725825595
  • Kontakt

FOLLOW US ON

Grapefruit, Anise and Mint was our finalist flavour for the World’s best gelato!

Gelato World Tour – exkluzivní mezinárodní soutěž s atraktivním cílem – šířit kulturu gelata po celém světě. To, že jsme se mohli stát jedním z evropských finalistů unikátní soutěže o nejlepší gelato na světě, je pro nás čest. Vážíme si toho! Naší finálovou příchutí byl “grep, anýz, máta” a jako vždy jsme vsadili na využití čerstvých surovin a zaměřili se na zdravou stravu a nové trendy ve výživě. Grepy jsme dovezli ze Sicílie, mátu z hor a anýz je bylina, kterou můžete najít prakticky všude v Itálii a ve Středomoří. A jaký je recept? Velmi jednoduchý! Mezi ingredience patří šťáva z grepu (70%), cukr (25%) a tzv. superfood – baobab, kudzu, maranta, amla (5%). Mix všech těchto ingrediencí naložíte přes noc do anýzovo-mátového nálevu. Procentuální složka samotného ovoce převažuje v porovnání s množstvím cukru. SANI gelato je vždy přírodní a zdravé. A to je náš styl!

Gelato World Tour – an exclusive international competition that has a glamorous goal – to spread the culture of gelato around the world! Become one of the European finalists of the best world’s gelato is an honour for us. We appreciate it! Our final flavour was “grep, anise, mint,. As always we used fresh ingredients, focused on healthy aspects and new trends in nutrition. Greppes are brought from Sicily, mint from the mountains and anise is a herb that can be found everywhere in Italy and the Mediterranean. And how is the recipe? Its simple! The ingredients: grape juice (70%), sugar (25%) and so called superfood – baobab, kudzu, maranta, amla (5%) are loaded overnight in aniseed and mint flavour. Percentage of the fruit itself is dominant compared to the amount of sugar. SANI gelato is always natural and healthy. That’s the style we love!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Můžeme vám poradit?